יום ראשון, 25 בינואר 2015

החזרה פנימית גמורה

החזרה פנימית גמורה

זווית קריטית של החזרה פנימית גמורה


חשמל ואופטיקה - שאלות למבחן


חשמל:
1.        מהו מוליך חשמל?
2.        מהו מבדד חשמל?
3.        מהו מוליך-על?
4.        מהי מהירות  ממוצעת של אלקטרונים חופשיים ללא שדה חשמלי?
5.        מהם התנאים לזרם חשמלי בטיל?
6.        מהו הקשר בין עוצמת זרם חשמלי וכמות המטען העובר בחתך של מוליך?
7.        במה תלוי התנגדות החשמלית של המוליך?

        התנגדות הסגולית של כסף. מה זה אומר ?


9.        חוק הום. מה הקשר בין מתח, התנגדות ועוצמת זרם חשמלי בחוק הום?
10.     יחידות מדידה של עוצמת זרם חשמלי.
11.     יחידות מדידה של מתח חשמלי.
12.     יחידות מדידה של התנגדות חשמלית.
13.     μA המרה ל A
14.     KW המרה ל W
15.     mA המרה ל A
16.     KV המרה ל V
17.     איך הגדלת אורך הטיל משפיעה על התנגדות חשמלית של טיל?
18.     איך הגדלת שטח החתך של מוליך משפיעה על התנגדות חשמלית של טיל?
19.     מהי אנרגיית זרם חשמלי? מהם גורמים שמגבירים את אנרגיה חשמלית?
20.     מהו הספק החשמלי?
21.     מהם סיכוני חשמל? מהם כללי בטיחות חשמל במעבדה?
22.     עזרה ראשונה לנפגע מכת חשמל.
אופטיקה:
1.        מהי קרן האור?
2.        מהם תפקידים של האור?
3.        איך מתפשט האור?
4.        מהו מקור אור?
5.        מדוע רואים דמות במראה?
6.        מדוע לא רואים דמות בקיר?
7.        מה הקשר בין צבע לאור?
8.        כיצד קורה שגופים נראים לנו צבעוניים?
9.        במה תלוי גודל של אזור הצל?
10.     אור או קול מתפשט באוויר יותר  מהר?
11.     גלגולי אנרגית האור.
12.     מהם התהליכים, שמתרחשים כאשר אור פוגע בגוף שקוף.
13.     מהי תופעת החזרת האור?
14.     מהי תופעת שבירת האור?
15.     מהי מהירות האור?
16.     מהו מקדם שבירה של חומר?
17.     מהי זווית פגיעה? מהי זווית החזרה? מהי זווית שבירה?
18.     אלומת אור פוגעת במאונך במשטח שקוף. מהן זוויות פגיעה, החזרה ושבירה.
19.     מהו הקשר בין מקדם שבירה של חומר ומהירות האור בו?
20.     חוקי החזרת האור.
21.     חוקי שבירת האור.
22.     מהי תופעת  החזרה פנימית גמורה? התנאים לקיום התופעה.
23.     האם שחור הוא צבע? 


יום חמישי, 22 בינואר 2015

תופעות אופטיות בטבע ובבית

הזוהר הצפוני

איך זה עובד? מנורת פלורסנט


איך פועל שלט? - אור אינפרא אדום
בית

יום רביעי, 21 בינואר 2015

הספקטרום האלקטרומגנטי

  קישור ל: קרינה אלקטרומגנטית ומשמעויותיה


интерактивная модель

Электромагнитное излучение

מדי קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת


נושאים לפרויקט מסכם באופטיקה וגלים
 1. מהו גל? גלי רוחב ו גלי אורך. דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים.
 2. מהו גל? גלי חד מימדיים, דו-מימדיים, תלת-מימדיים. דוגמאות והסברים.
 3. מהו גל? גלים מחזוריים. גל סינוסואידלי. דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים.
 4. גל מחזורי- סינוסואידלי. אורך הגל. הסברים, נוסחאות ו2 דוגמאות גרפיות של גלים עם אורכי גל שונים. זמן המחזור. הסברים, נוסחאות ו2 דוגמאות גרפיות של גלים עם זמני מחזור שונים.יחידות מדידה.
 5. גל מחזורי- סינוסואידלי. מהירות הגל. הסברים, נוסחאות. תדירות הגל. הסברים, נוסחאות ו2 דוגמאות גרפיות של גלים עם תדירויות שונות. יחידות מדידה.
 6. גל מחזורי- סינוסואידלי. לסמן בגרפים: זמן המחזור, אורך הגל, משרעת(אמפליטודה).
 7. נפיצת האור.דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים.
 8. הספקטרום האלקטרומגנטי: פירוט של הסוגים לפי אורך הגל.
 9. הספקטרום האלקטרומגנטי: פירוט של הסוגים לפי תדירויות הגל.
 10. הסבר מפורט על קרינת TV ורדיו. דוגמאות. אורכי גל ותדירות. השפעות ביולוגיות וחשיבות.
 11. אור הנראה: צבעים  על-פי אורכי גל. דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים. השפעות ביולוגיות וחשיבות.
 12. קרינה תת-ודומה. דוגמאות. אורכי גל ותדירות. דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים. השפעות ביולוגיות וחשיבות.
 13. קרינה אולטרה-סגולה. סכנות. אורכי גל ותדירות. דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים. השפעות ביולוגיות וחשיבות.
 14. קרינה מיקרו. דוגמאות. אורכי גל ותדירות. דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים. השפעות ביולוגיות וחשיבות.
 15. קרינת רנטגן. דוגמאות. אורכי גל ותדירות. סכנות. דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים. השפעות ביולוגיות וחשיבות.
 16. קרינה גרעינית. דוגמאות. אורכי גל ותדירות. סכנות. השפעות ביולוגיות וחשיבות.
 17. השפעות ביולוגיות של הקרינה. דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים.

יום שלישי, 6 בינואר 2015

אופטיקה גאומטרית

החזרת אור
החזרת האור מתבצעת כאשר אור פוגע במשטח מחזיר אור.

 מושגים:
זווית הפגיעה - זווית שבין הקרן הפוגעת לבין האנך בנקודת הפגיעה.
זווית ההחזרה - לזווית שבין הקרן המוחזרת לבין האנך.
חוקי ההחזרה
חוק א': הקרן הפוגעת, הקרן המוחזרת והאנך למשטח
          בנקודת הפגיעה נמצאים באותו מישור.
חוק ב': זווית ההחזרה שווה לזווית הפגיעה.


החזרת ממשטחים חלקים וממשטחים מחוספסים
כאשר אור פוגע בזווית כלשהי
במשטח חלק, כל קרני האור מוחזרות באותה זווית על-פי חוקי ההחזרה.
גם כאשר אור פוגע במשטח מחוספס, נשארים חוקי ההחזרה בתוקף,
אבל בגלל צורת המשטח, יפנו הקרניים המוחזרות לכיוונים שונים.
       
שבירת האור
האור מתפשט בקווים ישרים בתווך אחד (חומר שקוף אחיד או ריק).
אך כאשר אור עובר מחומר שקוף אחד לחומר אחר משנה האור את כיוונו.
שינוי זה של כיוון התפשטות האור נקרא שבירה.

חוקי שבירה:

חוק א': הקרן הפוגעת, אנך הפגיעה והקרן הנשברת נמצאים באותו מישור.
חוק ב' - חוק סנל (1626): 

n -  מקדם השבירה של חומר
  - vמהירות האור בחומר 
    

            החזרה פנימית גמורה

זווית קריטיתפתח את מצגת אופטיקה: תורת אור וגלים